Tarieven onderbouwing

Tarieven onderbouwing

Naar aanleiding van een artikel in “De Telegraaf” in mei 2013 over de zogenaamde “woekerprijzen” van de verschillende dierenartsen, willen wij graag via onze website uitleg geven over de totstandkoming van onze prijzen.  Overigens zaten wij volgens “De Telegraaf” aan de lage kant met onze prijzen.

Aangezien het voor cliënten soms moeilijk is om te kunnen zien wat het verschil is tussen de ene of de andere dierenarts, willen wij graag uitleggen hoe wij ons werk doen en hoe het ook anders kan.

Misschien is het het meest duidelijk om een paar voorbeelden te geven:

Narcose

 • Jarenlang gingen alle dieren die geopereerd moesten worden onder narcose met “een prik in de bil”. Bij een groot deel van de dierenartsen is dit nog steeds zo. Het voordeel daarvan is het grote gemak; je prikt een dier, laat het even een paar minuten rustig inwerken en je hebt dan een bepaalde tijd om je operatie te doen voordat het dier weer wakker wordt. Vaak gaat dit goed, maar niet altijd.
 • Wanneer gaat dit niet goed? De dierenarts heeft geen controle over de hartslag of ademhaling van het dier. Mocht een dier onverwacht reageren op een narcose (de hartslag daalt, de ademhaling stopt of is onvoldoende, etc.) dan zijn er geen mogelijkheden om in te grijpen. Ook als de operatie langer duurt dan verwacht (bijvoorbeeld door complicaties), dan kan de dierenarts niet gecontroleerd de duur van de narcose verlengen. Het gevolg is dat de dierenarts een extra “prik in de bil” zal moeten geven, waardoor het verloop van de verdere narcose moeilijk voorspeld kan worden.
 • Hoe gaat dit op het DGC de nieuwe HANZE? Onze kwaliteitseisen op een rijtje:
  • Vrijwel alle dieren die onder narcose gaan (ook de poezen die gesteriliseerd worden) worden geïntubeerd (een slangetje in de keel om, indien nodig, te kunnen beademen en om extra zuurstof toe te kunnen dienen).
  • Vrijwel alle dieren krijgen narcose via een infuus. Hierdoor kan de dierenarts rechtstreeks narcosemiddelen en medicijnen toedienen, zodat het effect optimaal is. Daarbij kan de dierenarts direct ingrijpen, mocht het dier problemen krijgen tijdens de narcose.
  • Vrijwel alle dieren liggen aan de hart- en adembewaking.
  • Wij hebben de mogelijkheid om, mocht dat nodig zijn, gedurende de hele operatie de dieren kunstmatig te beademen.
  • Alle dieren die ouder zijn, die heel jong zijn, of die om een andere reden meer risico met zich meebrengen als ze onder narcose gebracht worden, worden met een aangepast protocol (wat veel ervaring en kennis vereist en meer tijd kost) onder narcose gebracht.
  • Alle dieren krijgen een injectie met anti-narcose zodat het dier niet langer dan noodzakelijk onder narcose is en dus zo min mogelijk nadelige gevolgen van de narcose heeft.
 • Als dit zo is, waarom doen niet alle dierenartsen dit? Dit is een simpel en kort antwoord: hier is tijd en kunde voor nodig en dat kost geld.

Operatie mogelijkheden

U kunt bij ons terecht voor zeer uiteenlopende ingrepen, zodat wij u niet snel door zullen hoeven doorsturen. Dit omvat onder andere: het plaatsen van pinnen in ongecompliceerde breuken, “kniebandoperaties” bij kleine honden, het corrigeren van een “hernia perinealis”, anaalklieren verwijderen, het opereren van de gehoorgangen,  uitgebreide gebitsbehandelingen, alle operaties bij knaagdieren door middel van gasanesthesie en lokale verdoving, operaties aan de plasbuis van katers die problemen hebben met plassen, etc. Met andere woorden: doordat wij geld en tijd investeren in nascholing en apparatuur kunnen wij u een heel uitgebreid pakket aan zorg leveren.

Diagnose mogelijkheden

Doordat wij echo’s en röntgen van hoogstaande kwaliteit kunnen leveren, zullen wij u ook hiervoor niet snel door hoeven sturen naar een specialist. Ook bieden wij u de mogelijkheid aan om een hartecho bij ons op de praktijk te laten maken. Hiervoor laten wij een dierenarts komen die zich hierin “gespecialiseerd” heeft.

Spoedeisende hulp buiten openingstijden

U kunt ons altijd bereiken; 24 uur per dag en 7 dagen per week. Mochten wij zelf geen dienst hebben, dan neemt onze buurtcollega de dienst waar, maar u kunt altijd met uw dier terecht bij een dierenarts. Een geruststellende gedachte.

Opname mogelijkheden

Wij hebben uitgebreide opname mogelijkheden met intensieve zorg. Ook dieren die infuustherapie nodig hebben, kunnen bij ons gedurende meerdere dagen gecontroleerd infuus krijgen via een infuuspomp.

Nascholing

Dierenartsen zijn (nog) niet verplicht tot het volgen van nascholing. Dit betekent dat dierenartsen, na de opleiding, zich niet verplicht hoeven te voelen tot het volgen van de laatste ontwikkelingen. In onze praktijk wordt echter uitgebreid tijd en geld beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat al onze dierenartsen op de hoogte zijn door middel van cursussen.

Tenslotte nog een paar voorbeelden van verhalen uit onze praktijk, naar aanleiding van de behandeling van enkele van de prijsvechters uit onze buurt.

 1. Dierenarts “x” is een dierenarts die met enige regelmaat zijn telefoon uitzet na sluitingstijd en zijn klanten aan hun lot overlaat. Nogal eens komen die mensen in de nacht of avond bij ons. Zo ook kater Bas. Bas was de vorige dag met een verstopte plasbuis bij dierenarts “x” geweest. De kater was gekatheteriseerd en met pijnstillers en aangepaste voeding naar huis gestuurd. Echter, de volgende avond kon Bas weer niet plassen. De dierenarts van de vorige dag was echter niet bereikbaar en gaf geen gehoor. Zo kwam Bas dus bij ons ’s avonds in de dienst terecht. Wat bleek? Bas zat weer verstopt omdat hij veel gruis in zijn urine had, maar daarbij ook een grote steen in zijn blaas (waarschijnlijk kon Bas al anderhalve dag niet plassen….). Vervolgens blijkt ook dat Bas slechte nieren had  doordat de blaas te lang verstopt had gezeten. Na een operatie en enkele dagen opname met infuustherapie is Bas er gelukkig weer bovenop gekomen.
 2. Trix, een bevallende teef, is in nood. Ze is al enkele uren bezig om te bevallen van haar pups. De eigenaar gaat met haar naar dierenarts “x”. Na een korte evaluatie geeft dierenarts “x” haar een injectie met een weeënopwekkend middel en geeft de eigenaar nog een injectie mee om thuis te geven. Na een aantal uur van vergeefse pogingen, belt de eigenaar opnieuw met dierenarts “x”. Hij adviseert nog een paar uur te wachten. De eigenaar vertrouwt het niet en belt ons. We laten haar direct komen. Als Trix bij ons arriveert is ze doodmoe en in shock. Tijdens een spoedoperatie blijkt dat alle pups dood zijn. Wat blijkt? Dierenarts “x” heeft niet alleen een 10 x hogere dosering met weeën opwekkend medicijn gegeven, hij heeft ook nog een verzuimd om te kijken of de baarmoedermond wel goed ontsloten was. Het gevolg is dat alle pups zijn doodgedrukt in de baarmoeder en dat de teef doodop was door de hoge dosering van het weeën opwekkend medicijn.  Gelukkig heeft Trix de operatie goed doorstaan en heeft ze thuis goed bij kunnen komen van deze ervaring.
 3. Poes Poekie moet worden geopereerd aan een baarmoederontsteking. Poekie is een wat oudere kat van 12 jaar. Dierenarts “x”heeft niet de tijd en de mogelijkheden om de narcose aan te passen aan haar leeftijd en dus wordt Poekie geopereerd zonder extra voorzorgsmaatregelen. De operatie is succesvol en Poekie gaat mee naar huis; de eigenaar is tevreden. Na 2 weken wordt Poekie ziek en komt bij ons in de praktijk. Poekie blijkt nierschade opgelopen te hebben tijdens de operatie door het gebruik van de verkeerde narcose middelen en is niet meer te redden. Ondanks alle inspanningen hebben wij Poekie in moeten laten slapen.

Dit betoog willen wij afsluiten met de opmerkingen dat foutloos werken niet mogelijk is, aangezien ons werk mensenwerk is. Echter; nalatigheden en verwijtbare fouten zoals hierboven beschreven, zult u bij ons niet aantreffen. Ook achter de schermen, daar waar u niet direct zicht op hebt, werken wij volgens de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. U bent bij ons dan ook altijd welkom achter de schermen. Mocht u graag bij de operatie of opname van uw dier blijven, dan is daar altijd de mogelijkheid voor.

Wij hopen dat bovenstaande uitleg u een beetje inzicht geeft in het reilen en zeilen in een dierenartsenpraktijk. Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk. Wij nemen graag de tijd voor u en uw dier.

Stel ons een vraag


Stel ons een vraag of maak een afspraak

info@dgcdenieuwehanze.nl