Verin

Verin

Verin is de certificerende instantie die beoordeelt of rundveedierenartsen opgenomen kunnen worden in het register ‘Geborgde Rundvee Dierenarts’. Om dit te kunnen beoordelen voert VERIN een administratieve audit uit en jaarlijks een fysieke audit op de praktijk.

De regeling Geborgde Dierenarts is gericht op de borging van de veterinaire dienstverlening en op het transparant gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenarts.

Tevens is Verin de certificerende instantie van IKB rund. IKB Rund is hét kwaliteitssysteem voor de Vleesveesector . Per 1 januari 2012 is de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011 in werking getreden. De Verordening houdt in dat rundveehouders zich dienen te laten controleren op hetgeen de Verordening voorschrijft, onder andere antibioticaregistratie en het samen met de dierenarts opstellen van een bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan. Rundveehouders die deelnemen aan de regeling IKB Rund voldoen automatisch aan de verordening en hoeven zich niet meer apart te laten controleren op de verordening.  Verin beoordeelt en certificeert de deelnemers aan de regeling IKB Rund. De controles heeft Verin uitbesteed aan CoMore Bedrijfsdiensten (CBD).

Bij Stichting Veterinair Administratie Kantoor kunt u het overzicht van de certificeringen zien.

Stel ons een vraag


Stel ons een vraag of maak een afspraak

info@dgcdenieuwehanze.nl