MediRund

MediRund

MediRund is de database voor de centrale registratie van antibiotica in de rundersector. Vanaf 1 januari 2012 gelden nieuwe regels voor de registratie van antibiotica. Binnen 14 dagen na levering van een antibioticum moeten gegevens hierover vastgelegd worden in MediRund.

Centrale registratie van antibiotica maakt onderdeel uit van de aanpak van antibioticaresistentie in de dierhouderij en is één van de maatregelen om tot een verantwoord en transparant antibioticumgebruik te komen.

De verplichting tot registratie is vastgelegd in de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik van het Productschap Vee en Vlees. De verordening geldt voor alle ondernemers in Nederland die gemiddeld 5 of meer runderen per jaar houden.

Kijk voor meer informatie op de website: www.medirund.nl

Stel ons een vraag


Stel ons een vraag of maak een afspraak

info@dgcdenieuwehanze.nl